Køb på Tilbageslag

BørsUdsigten: USD Midlertidig Bundformation? Kommer DAX30 i vanskeligheder?

C20 indekset lukkede fredag med fald på 0,6 pct. (6,69 point) i indeks 1.021,83.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag, med fald på mellem 1,0 pct. og 1,3 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede nogenlunde uforandret fra et fald på 0,1 pct. og en stigning på 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres til stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen. Der er imidlertid lang tid til Wall Street åbner, da der holdes helligdag i dag, mandag (Labor Day)

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.022), er der tale om et tilbageslag mod en stigende sekundære trend. Bruddet af den stigende trendlinie i 1.027 niveauet udløser et salgssignal. Det betyder at momentum på den helt korte bane går ud af chartet.

En positiv konsolidering, som den vi ser nu, giver sig oftest udslag i en negativ fortsættelse, og en test af den sekundære stigende trendlinie p.t. i 1.010 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en spekulativ lang position ved bruddet af 1.027 niveauet (købt i 990 niveauet). Genkøb ved brud af 1.029 niveauet. Der åbnes spekulativ short ved brud af 1.010 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,007 niveauet.  Gevinsthjemtagning ved brud af 1.010 niveauet. Åbning af short ved brud af 986 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt salgssignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Køb 

BørsUdsigten har ikke længere All In / fuld eksponering for de danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til en anelse højere til morgen, mandag.

Det slut med regnskaber for denne gang (;-D)

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.658, (minus 0,9 pct. (14,4 point), er den gamle top i 1677 niveauet blevet testet, og der var tale om en afvisning. Brud af dette niveau 1.677 niveauet udløser købesignalet, til en yderligere optur!

BørsUdsigten vurderer, at vi skal have en konsolidering i 1.677-80 niveauet før en yderligere bevægelse?

BørsUdsigten vurderer, at vi skal have en test af 1.850-900 niveauet på 12 måneders sigt, efter et brud af 1.677 niveauet.

Der blev udløst TP (Take Profit) ved bruddet af 1.668 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.668 niveauet af en lang position købt 1.612 niveauet. Genkøb ved brud af 1.670, og åbning af short ved brud af 1.631 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.631 niveauet. Stop loss ved brud af 1.631 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Set vi på dagschartet for DAX30, i 12.364 (minus 1,0 pct. (130,18 point), er der tale om en en accelererende nedtrend. Der er udløst et spekulativt salgssignal ved bruddet af 12.520 niveauet, og et muligt nyt angreb mod bundlinien i 12.140 niveauet. Brud af 12.458 vil udløse købesignal.

Der er fortsat tale om en faldende trend i en sekundær kileformation p.t. i 12.700 og 12.860. Brud af disse niveauer vil indikere at sælgerpresset er aftagende. Den faldende trendlinie indikerer, at sælgerne er de stærkeste for øjeblikket, og at trykket vil ligge på den horisontale støtte i 2.140 niveauet. Derfor fokus på bundlinien i den positive konsolidering, der oftest munder ud i en fornyet nedtrend.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.520 niveauet. Positionen var købt 12.300 niveauet. Åbning af short lægges ved brud af 12.145 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.240 niveauet (solgt i 12.715 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 12.145 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret fredag, i sidste uge.

USA holder lukket p.g.a. Labor Day

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,1 pct. (22,10 point) i indeks 25.964.82. For ugen blev det til en stigning på 0,7 pct. for måneden en stigning på 2,5 pct. og år til dato med 5,0 pct.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,0 pct. (0,39 point) i indeks 2.901,52. For ugen bliver det til en stigning på 0,9 pct. og måneden en stigning på 2,6 pct. og år til dato 8,5 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,3 pct. (21,17 point) i 8.109,54. For ugen blev det til en stigning på 2,1 pct. og måneden en stigning på 3,9 pct., og år til dato 17,5 pct.

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.902), er der tale om en spekulativ opbremsning i form af en negativ konsolidering af den accelererende optrend, der oftest udmunder i en positiv fortsættelse.

Endvidere vil det blive testet, om der er tale om et Break Away Gap mellem 2.874 niveauet og 2.884 niveauet. Normalt skal “gap” lukkes, og den gamle modstand nu støtte testes i 2.773 niveauet. Sker dette kan give en god mulighed for køb! Stop loss lægges ved brud af 2.857 niveauet.

Noget tyder på at vi skal have en konsolidering / tilbageslag / lukning af gap, før vi igen sætter næsen mod 3.000. BørsUdsigten vurderer fortsat at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D).

BørsUdsigten ser først en større trendændring ved brud af 2.817 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at de amerikanske aktier skal yderligere OP – efter et kort tilbageslag!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.900 niveauet af en lang position købt ved bruddet af 2.863 niveauet.  Genkøb af position ved bruddet af 2.902 niveauet (nedefra). Åbning af short ved brud af 2.873. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.858 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 2.857 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.729 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har ikke længere “All In” / fuld eksponering på Wall Street!

Der er udløst tertiært købesignal USD. Det betyder at de spekulative andel af aktierne ikke længere skal kurssikres. Sekundært er der fortsat salgssignal hvilket evt. kan afdækkes ved at låne til købet i samme valuta. Der er tale om en foreløbing bund.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 2,86 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,63 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. højere i 3,02 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. lavere i 0,32 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,62 pct., og den 30årige noteres 0,07 pct. lavere i 1,00 pct.

Gentagelse:

Italienerne prøver at lægge pres på ECB omkring en fortsættelse af QE. Regeringen i Italien er altså kloge nok til at se konsekvenserne af en rentestigning. Det underbygger BørsUdsigten vurdering om, at renterne på de sydeuropæiske obligationer er begyndt at stige på grund af ophør med tilbagekøb af fordringer.

BørsUdsigten kan ikke rigtig forstå, hvorfor det er Middelhavslandene, der altid har problemer med økonomien?

 

Valuta

USD noteres kl. 06:54 i 6,425 (6,381) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,161 (1,168) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,9 (111,0) EUR/JPY noteres i 128,7 (129,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,455 (7,456). GBP/DKK 8,307 (8,31)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,425), er der udløst købesignal ved bruddet af den faldende trendlinie 6,39 niveauet. “Neckline” afviste angrebet i 6,37 niveauet i denne omgang.

BørsUdsigten vurdererede i sidste uge, at der er tale om en midlertidig bundformation, og bruddet af 6,39 niveauet er mest sandsynligt. Det hat vist sig at holde stik, og valutakrydset har sat kurs mod 6,46 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten har genkøbt en lang position (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddat af 6,39 niveauet. Positionen blev solgt i 6,435 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,395 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,37 niveauet. Strategi: Køb (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,475 niveauet. Genkøb ved brud af 6,46 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,395 niveauet (bekræftet). Sælg 

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,201 (1.204) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.201), er der tale om en konsolideringsformation, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Derfor udløser brud af bundlinien i 1.197 niveauet ikke et salgssignal. Brud af 1.205 udløser købesignal. Guld er ekstremt oversolgt på den lange bane.

Der kan godt være tale om en bundformation i form af en V-formation; men dette udfald er relativt sjældent. Oftere ser vi en W-formation. I det tilfælde vil modstanden i 1.215 afvise stigningerne, og vi skal have et tilbageslag max. til 1.173 niveauet, men snarere til 1.186 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss og lukning af short ved brud af 1.186 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.197 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Køb

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lidt lavere nu til morgen, mandag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 69,64 (70,32 ) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 77,56 (78,03) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (77,5), ligger vi fortsat i kraftig tertiær optrend. Der er gode chancer for en test af 80 niveauet; men så forventer BørsUdsigten også en opbremnsing / konsolidering.

GentagelseDet bekræftede købesignal ved bruddet af modstandslinien i 75 niveauet, og yderligere optur forventes. Der er tale om et meget stærkt købesignal, og en test af 79-80 niveauet, hvis det går som det plejer van.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved  bruddet af 72 niveauet (solgt i 73,5 niveauet).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 77 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 76 niveauet, og åbning af short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Køb. 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.

Nikkei225 falder med 0,7 pct. (154 point) i indeks 22.711. Hang Seng falder med 0,9 pct. (261 point) i indeks 27.628. Kina’s CSI300 falder med 1,1 pct. (12 point) i indeks 3.299. Sydkoreas Kospi falder med 0,8 pct. (19 point) i indeks 2.304. Australien’s ASX200 falder med 0,0 pct. (1 point) i 6.318.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com 

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.