Kan Össur fortsætte væksten?

Det betyder, at indtjening pr. aktie i første kvartal af 2014 kom op på 2.5 mod 1.3 i første kvartal 2013.

Den positive udvikling i Össur skyldes fremgang i alle tre regioner: Americans med 2 pct. Europa, Mellemøsten og Afrika med 8 pct. samt Asien med 13 pct., som også er selskabets mindste.

Væksten i Asien kommer fra Kina og Australien hovedsageligt.

Selskabet har lanceret 11 nye produkter, hvilket er med til at styrke efterspørgselen. EBITDA- margin har været faldende de sidste par år, hvilket skyldes et ændret produktmix.

Selskabet forventer selv en organisk vækst i omsætningen på årsbasis på mellem 4 og 6 pct. samt en EBITDA-margin på 17-19 pct. mod de realiserede 17 pct. i første kvartal.

Teknisk blev kurs 15 testet i begyndelsen af juli, men er siden faldet tilbage og handles nu i niveauet mellem 14 og 14,5. Tilbagefaldet har kun påvirket RSI [1]-modellen, som er faldet tilbage. Der er stadig en positiv tendens, der fastholdes i MACD [2] og Momentum på ugebasis. Signalmodellerne på ugebasis er begge i køb.

På ugebasis er det lange glidende gennemsnit i niveauet 12,7 som en støttelinie.

På dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i salg for 4 dage siden, mens de glidende gennemsnit har etableret et salgssignal. Nærmeste støtteniveau er ved 13,5. Der er et mindre ”gap” i niveauet 13-13,1 fra midten af juni.

Den seneste analyse af Össur, som er fra 1/5 i år anbefaler jeg, at man skulle samle op i 12.8 – havde man gjort det, var der et afkast på godt 5,4 pct. med en salgskurs på 13,5. I samme periode er kursen på C20-indekset steget 3,8 pct. 

Afvent regnskabet torsdag.