- AktieRådet - https://aktieraadet.dk -

Interessant udvikling i DNA

DNA har været i en faldende tendens siden midten af juli, men ser ud til at have fundet en bund i 16,5 i december og nu er aktien handlet op i niveauet 18,5-19,5.

Bollingerkanalen på ugebasis.

DNA har taget en pæn rebound i de sidste par dage og det har fået købssignalet tilbage på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet. På ugebasis er der gået køb i Bollingerkanalen, mens der har været køb i Parabolic siden midten af januar.

MACD på ugebasis. 

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. RSI [1] har ramt 65 og MACD [2] er over 0. Momentum på uge- og månedsniveauet er ligeledes stigende på ugebasis. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et nyt ”Golden Cross”.

Omvendt Skulde – Hoved – Skulde formation.

DNA har etableret en omvendt skulder-hoved-skulder, hvilket giver et potentiale på 24 til aktien. Anbefaler køb og tager aktien med i porteføljen.

DNA er et finske selskab og har ticker kode (DNA).