- AktieRådet - https://aktieraadet.dk -

Hvor stor bliver korrektionen?

Markederne fortsætter den urolige rejse grundet de geopolitiske forhold. Endvidere har en række nøgletal i Europa vist en svækkelse den seneste tid, hvilket har påvirket markedet negativt.

Carlsberg har lukket produktionen på et af deres 10 russiske bryggerier. Det skyldes, at man går ind i en lavsæson nu og samtidig er salget faldet grundet øgede afgifter på øl i Rusland. Carlsberg- aktien har tabt Momentum de sidste par dage og handles nu i niveauet 515, hvilket var bunden fra august. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation. Det indikerer, at man skal holde øje med udviklingen.

ØK er steget pænt de sidste 4 uger. Stigningen kommer efter 5½ måned med faldende kurser. I april toppede ØK-aktien i 90 og i begyndelsen af september ramte ØK niveauet 56 – et fald på 34 kr. Det betyder, at faldet i ØK først kommer et par måneder efter, at man havde meddelt, at man havde solgt forretningen i Venezuela.

Teknisk forsøger aktien at etablere en opadgående tendens. Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis og det korte glidende gennemsnit er brudt nedefra, men det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie. Et brud af den så er der modstand omkring 70.

De mindre medico-selskaber på den danske børs som Ambu og Össur har klaret sig godt i år. Trenden peger fortsat opad for Ambu, mens Össur har mistet Momentum den seneste måned på ugebasis. Ofte er medico-selskaberne ikke så ramt af uroen på børsen, da deres produkter hele tiden er efterspurgt. Endvidere er dollaren gået op, hvilket øger indtjeningen.

Bavarian Nordic steg 4 pct. Onsdag, da man i USA kunne melde om sit første tilfælde af Ebola. Bavarian Nordic er fortsat i salg i Bollingerkanalen på ugebasis. Kursen skal igennem 118, før der bliver etableret et købssignal. Der er et positivt Momentum på månedsbasis. Aktien kommer med på kandidatbænken.

B&O leverede torsdag et skuffende resultat hvilket fik aktien til at falde med 12 pct. B&O er ramt af en nedgang i automotiv. Omvendt har man set en positiv vækst i kerne forretningen indenfor AV-produkter. Teknisk er B&O aktien banket tilbage til niveauet omkring de 51 – 52 som også var en bund i april i år. RSI [1] er ned i det oversolgt niveau på ugebasis og der er en faldende tendens i Momentum. Det indikerer

I næste uge kommer det først 3. kvartals regnskab fra forsikringsselskabet Tryg. De danske forsikringsaktier Topdanmark, Tryg og Alm. Brand har alle haft en positiv udvikling den senest tid i deres aktiekurs. Det skyldes blandt andet at udenlandske finanshuse har opjusterede de danske finansaktier.

Tryg aktien er steget 120 point siden maj hvor aktien blev handlet i kurs 500. Stigningen har trukket RSI [1] op i det overkøbt niveau på uge. Momentum på månedsniveauet er ved at etablerer en topformation hvilket indikerer at aktien etablerer en topformation i løbet at de kommende 2 -4 måneder.

 

COP [2]

C20-indekset har etableret en faldende tendens på kortsigt og det betyder at der er etableret et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Bollingerkanal på ugebasis er fortsat i køb og modellen skifter først signal hvis kursen bryder igennem kurs 748. På ugebasis er kursudviklingen fortsat i en stigende trendkanal.  Det lange glidende gennemsnit ligge i niveauet 730. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en stigende tendens.

Det nuværende kursniveau på omkring 750 har tidligere været et modstandsniveau tilbage ved toppen i juni/juli. Niveauet skal gerne hold for at indekset bevarer den positiv trend.

DK Portefølje

Vestas på salgslisten.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Alm. Brand 140902 31,20 33,20 38 30 6% 4%
Carlsberg 140905 531,00 512,00 580 508 -4% 3%
Chr. Hansen 131011 193,00 227,60 275 225 18% 35%
Coloplast 120111 169,50 490,00 512 460 189% 87%
DSV 140228 171,60 165,00 190 165 -4% 5%
GN Store Nord 140724 145,20 130,80 165 137 -10% 1%
H. Lundbeck 140924 129,80 130,30 145 125 0% -1%
Novo Nordisk 140131 216,50 280,00 295 265 29% 17%
Pandora ( ½ position) 130227 148,35 455,40 490 420 207% 39%
Vestas 130508 60,16 217,00 320 289 261% 38%
Solgt
SimCorp 140620 189,00 160,00 224 182 -15% -1%
ØK 140523 70,00 57,00 80 67 -19% -1%
Pandora (½) 130227 148,35 372,90 420 390 151% 33%
Lundbeck 140611 117,06 143,00 22% 25%
Spar Nord

Nordisk portefølje

Sætter B&B Tools og Oriflame på salgslisten.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Auriga 140307 196,00 307,5 325 295 57% 8%
B&B Tools 140523 126,75 140,0 180 145 10% 8%
Cloetta 120111 16,00 21,9 25 19 37% 91%
Grieg Seafood 140926 26,90 26,9 32 25 0% 0%
Haldex 140815 91,00 91,50 102 84 1% 9%
Meda 140926 102,00 102,00 120 94 0% 0%
Oriflame 140905 139,80 129,3 160 135 -8% 4%
Solgt 140502 228,50 222 265 230 -3% 9%
Holmen 140613 9,62 9,00 12 9 -6% 4%
Deep Sea Supply 130828 120,00 213 235 215 78% 27%
ICA Gruppen 140321 220,00 235,5 280* 245 7% 6%
Betsson 526,43 625,5 700 640 19% 20%

Kedeligt amerikansk marked

De amerikanske markeder taber Momentum, hvilket har sendt de tre indeks ned de sidste par dage. De blandede nøgletal har været med til at øge usikkerheden på børsen. Samtidig falder arbejdsløsheden, hvilket er med til at øge sandsynligheden for, at renten bliver hævet.

Næste uge kommer der regnskab fra Pepsico, Monsanto, Yum Brands, Alcoa og Lindsay Corp. Disse selskaber kommer til at give en indikation af, hvordan det står til blandt de amerikanske selskaber.

 

DJ40 [3]

Dow Jones er faldet tilbage og har etableret et salgsignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis (24) er tæt på at blive brudt, men fredag bliver det afgjort, om det er over eller under støttelinien. Faldet har trukket Momentum ned på både uge- og månedsniveauet. Det nærmeste støtteniveau er ved 16.400, som også var støtteniveau i august og i maj. RSI [1] har ramt niveauet 50.

 

500SP1 [4]

S&P 500 etablerede i sidste uge et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og er fortsat i den faldende tendens på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 1950. Så lukker S&P 500 under kurs 1950, er der en øget risiko for, at markedet skal falde yderligere. Momentum er fortsat faldende og har været i 4 uger. Nærmeste støtteniveau er ved 1920.

 

NSCOM [5]

Nasdaq nærmer sig en test af den seneste bund fra begyndelsen af august, der var i niveauet 4325. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 4375 og indekset lukkede i niveauet 4430. Momentum er faldende på uge- og månedsniveauet, men den lange trend er ikke brudt endnu. Optrenden har været i gang siden årsskiftet 2012/13.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

Kan Japan stå for presset?

Det japanske marked har tabt Momentum i ugen, der er gået. De makroøkonomiske ønsker om en stigende inflation og et øget forbrug er svær at holde i gang. Indekset er faldet tilbage til 15.700 efter det testede niveau 16.200. Det har trukket ned i RSI [1] på ugebasis og Momentum er ligeledes faldende. Faldet betyder, at signalmodellerne på dagsniveauet har skiftet fra køb til salg. Momentum på månedsniveauet er fortsat i den stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 15.600 som er en gammel top fra august, mens nærmest modstandsniveau er ved 16.200.
Strategi: Hold.

 

JAP225 [6]

OMX S30 har taget et dyk ned til støtteniveauet 1360, der var det øvre niveau i den seneste bund fra august. Faldet i indekset har fået indekset til at gå i salg på dagsniveauet, mens der fortsat er køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 1380. De to signalmodeller Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis. Faldet i denne uge har fået MACD [7] til at etablere en topformation på ugebasis.

 

30STOCK1 [8]

Momentum falder fortsat på månedsniveauet. Næste støtteniveau er ved 1330 og næste modstandsniveau er ved 1400 og herefter i niveauet 1420.
Strategi: Hold.

 

SANDVIK [9]

Sandvik er sat på kandidatbænken, da aktien har været i en faldende tendens i 13 uger. Faldet har sendt RSI [1] ned i det oversolgte niveau på ugebasis. MACD [7] toppede ved månedsskiftet maj/juni og har været faldende siden. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation. Kursen skal igennem 82, før den bryder den faldende tendens på dagsniveauet og igennem 85, før der er en vending på dagsniveauet.

 

30DAX [10]

Frankfurt, Dax 30 er faldet tilbage, men ligger fortsat over den seneste top fra august, der var i kursniveauet 9.000-9.100. Bollingerkanalen er i salg på både dags- og ugeniveauet. Den faldende tendens trækker ned i Momentum på ugebasis. RSI [1] har etableret en topformation og er faldet tilbage i det overkøbte niveau. Signalmodellen Parabolic er fortsat i køb på ugebasis og har sin støttelinie ved niveauet 9.100.
Strategi: Hold på tyske aktier.

Bang & Olufsen skuffer

Omsætningen voksede kun med 1 pct. i årets først kvartal fra 566 mio. kr. til 571 mio. kr. Resultat efter skat steg til -109 mio. kr. mod -53 mio. kr. året før.

Nedgang skyldes blandt andet et fald i Automotive afdelingen der faldet salget med 23 pct. og B&O Play var der et falde på 15 pct.

Omvendt var der en positiv udvikling i AV forretningen der vist en fremgang på 19 pct. Det betyder at omsætningen i B2C stege med 9 pct., mens den faldt i B2B med 19 pct.

Der har været en vækst i Europa og udviklingen i USA har været på niveau med året før. Til gengæld har udviklingen i BRIK-landene været mindre end året før. Faldet i Automotive skyldes en forandring i salgsmixet hvilket har påvirket B&O salg af lydanlæg til biler.

 

BO14 [11]

Teknisk er aktien faldet tilbage til niveauet for året begyndelse. Der er etableret et salgssignal på ugebasis i både Parabolic og Bollingerkanalen på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” og støtteniveauet omkring de 50 var tilbage i sommeren 2013 et støtteniveau. RSI [1] har ramt niveauet 10 på ugebasis hvilket indikerer at der er en mulighed for en rebound. Momentum på månedsniveauet er faldende og har været det i en måned.

Teknisk kommentar på Royal Unibrew, Jeudan og SP Group

Royal Unibrew har netop etableret en nyt købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Der har været køb i Bollingerkanalen på ugebasis i 8 uger. Den positive tendens trækker desværre RSI [1] på ugebasis helt op i det overkøbte niveau. Der er etableret en topformation i både MACD [7] og Momentum på ugebasis. Giver aktien en hold-anbefaling, men tager den med på kandidatbænken. Forventer muligvis et aktiesplit i forbindelse med generalforsamlingen til foråret.

 

ROYAL8 [12]

Jeudan arbejder på at etablere en bundformation i niveauet 565-570. Der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. På ugeniveau er Jeudan fortsat i salg, også på Parabolic- modellen. Der er etableret en bund i Momentum og RSI [1] på ugebasis, mens MACD [7] er ved at etablere en bund. Brud af niveauet 580 giver købssignal.

 

JEU [13]

S&P Group har etableret en bundformation i niveauet 230-235. Det har fået MACD [7]-modellen til at stige på ugebasis og den er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Den samme tendens ses i Momentum og RSI [1] på ugebasis. På ugebasis er det korte glidende gennemsnit tæt på at blive brudt. I Bollingerkanalen er middelværdien ved at blive brudt. Bryder kursen igennem 245, så anbefales det at købe en portion aktier til porteføljen.  

 

SP30 [14]

Olieprisen er faldet yderligere i denne uge

Olieprisen er faldet kraftigt den seneste tid, hvilket kan være med til at sætte gang i de økonomiske hjul. Samtidig er dollaren steget, så forbrugeren får ikke gavn af hele faldet.

Den 30-årige amerikanske rente er faldet tilbage til støtteniveauet 3,1-3,15, som også blev testet i begyndelsen af september. Faldet har trukket ned i Momentum og RSI [1] på ugebasis. Det nuværende niveau var en topformation tilbage i marts 2013, så den amerikanske rente har været væsentligt længere nede.

Den 10-årige danske rente er faldet tilbage til niveauet 1,20-1,25 efter niveauet 1,35, der blev testet den 18/9. Faldet har fået MACD [7] til at bevæge sig vandret på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bund og er stigende.

 

SEK28 [15]

SEK/DKK har taget et hop op og handles i niveauet 81,5-82. Der er en positiv tendens i MACD [7] og Momentum på ugebasis. Stigningen har ligeledes givet et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.

NOK/DKK handles vandret i niveauet 91-91,5 på ugebasis. Det betyder, at købssignalet fra august fortsat holder. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis.

EUR/USD fortsætter den faldende tendens og har nu nærmet sig bunden fra 2011, der var i niveauet omkring 1,29-1,30. Momentum er fortsat faldende på månedsniveauet, hvilket indikerer, at euro skal længere ned i pris.

Guldprisen fortsætter den faldende tendens og har ramt bunden fra årsskiftet i niveauet 1220. Den faldende tendens i guldet har sat Momentum i en faldende tendens på både uge- og månedsniveauet.

Robusta Coffee Future har etableret en bundformation og den faldende tendens er blevet brudt. Den positive tendens i kursudviklingen har etableret det første købssignal på dagsniveauet. Det betyder, at der er etableret en dobbelt bund på dagsniveauet.

 

BRENT38 [16]

Brent Crude Futures er brudt igennem bund af 2013 og næste bund er ved 87-88, der er tilbage fra marts/april 2010. RSI [1] har ramt niveauet 13 på ugebasis. Olieprisen har været i en faldende tendens i 3 måneder.