Genmab viser stærk Momentum

Det danske biotech-selskab fortsætter med at sende gode nyheder til markedet, hvilket er med til at trække op i aktien. I weekenden kunne Genmab meddele markedet, at de amerikanske myndigheder havde tildelt Priority Review-status til datatumumab.

Kursgrafen på ugebasis.

Kursgrafen på ugebasis.

Teknisk har aktien været ude i nogle pæne svingninger. I april blev aktien handlet i niveauet 510-540, og i juli toppede aktien i 680 og nu handles aktien i niveauet 620.

Dagsgrafen med "Golden Cross".

Dagsgrafen med “Golden Cross”.

På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal i Bollingerkanalen for 4 dage siden. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet i dag.

Momentum stiger ligeledes på dagsniveauet, mens det på ugebasis er i en faldende tendens. RSI har på ugebasis fundet en bund og modellen er steget fra 45 til 58.

Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i køb, mens Parabolic-modellen er i salg og har været det i 3 uger.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Kursudviklingen befinder sig mellem de to glidende gennemsnit på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 570-580 og herefter i niveauet 540.

Nærmeste modstandsniveau er omkring 680, afvent køb. Jeg ejer aktier i Genmab.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.