Forsøg på Reversal!

BørsUdsigten: Råvarer trækker fortsat OP! Korrektionsterritorier!

 

Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 1,0 pct. til 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,1 pct. og 3,1 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at stige med mellem 0,5 og 0,8 pct. når Wall Street åbner.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,0 pct. (44 point) i 4.533, er der tale om en fortsættelse af den tertiære nedtrend. Det indikerer en test af den gamle bundnotering 4.520 niveauet.

Chartet er nu nået korrektionsterritorium (fald på over 10 pct.).

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.710 niveauet (købt i 4.675 niveauet). Genkøb ved brud af 4.573 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af i 4.669 niveauet (købt i 4.676 niveauet). Genkøb ved brud af 4.797 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 1,1 pct. (306 point) i 27.773 (handles fortsat), er der tale om et forsøg på rebound/reversal efter EXIT signalet i 27.755 niveauet. Der er fortsat tale om en nedtrend.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 28.100 niveauet (købt i 28.250 niveauet). Genkøb ved brud af 27.900 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 28.581 niveauet (købt i 28.628 niveauet). Genkøb ved brud af 28.744 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,1 pct. (4 point) i 3.554 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et lille tilbageslag. Bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 3.545 udløser EXIT signal; men der er tale om et falsk signal, efter bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit testes nedefra. Bruddet af 3.555 niveauet annullerer Exitsignalet.

Der er udløst a death cross.

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt en lang position ved bruddet af 3.545 niveauet (solgt i 3.567 niveauet). Stop loss ved brud af 3.545 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.595 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  plus 0,9 pct. (16 point) i indeks 1.687 – er der tale om en reversal, uden dog helt at være omsluttende.

Endvidere er der tale om et EXIT-niveau i 1.750 niveauet. Faldet i indekset i år er på ca. 11 pct.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.677 niveauet (solgt i 1.850 niveauet). Stop loss ved brud af 1.670 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.820 niveauet (købt i 1.841 niveauet). Genkøb ved brud af 1.786 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,4 pct. (10 point) i indeks 2.333 niveauet, er der tale om et forsøg på en reversal. Den tertiære nedtrend fortsætter, med en test af det 200 dages glidende gennemsnit.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.445 niveauet (købt i 2.310 niveauet). Genkøb ved brud af 2.353 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.400 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,2 pct. (37 point) i indeks 15.810, er der tale om et forsøg på en rebound i en negativ trend.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 16.000 niveauet (købt i 15.950 niveauet). Genkøb ved brud af 15.850 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.554 niveauet (solgt i 15.643 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.795 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,854 pct.) er der tale om en konsolidering efter et rent brud af 1,80 niveauet.

En inflation på 7 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger. Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,747 niveauet (solgt i 1.753 niveauet). Stop loss ved brud af 1,85 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,462 niveauet (solgt i 1,567 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,661 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,556) til morgen, torsdag, er der tale om en negativ trend. Netop nu ser vi et forsøg på en test af det gamle støtteniveau.

Der er udløst “a death cross” (salgssignal).

BørsUdsigten vurderer, at stigende inflation bør give lavere valutakurs, da købekraften forringes. Modsat kan en højere rente tiltrække de kortsigtede investorer, der tror på at Fed får styr på inflationen

BørsUdsigten vurderer, at Fed IKKE får styr på inflationen. De er kommet for sent i gang, og gør for lidt!

BørsUdsigten vurderer, at man skal lukke (terminssikre) ALLE sine USD positioner, og så længe renten er lav på lån i USD.

Spekulativt kan man følge BørsUdsigtens signaler – den spændte situation i Rusland/Ukraine/Hviderusland kan få USD til at reagere unormalt. Det skyldes at der skal bruges USD til at købe strategiske råvarer!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,505 niveauet (solgt i 6,577 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,54 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,54 niveauet (solgt i 6,389 niveauet). Genkøb ved brud af 6,62 niveauet. Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering – Nyt chart

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,50 USD) til morgen, torsdag, er der tale om en konsolidering. Ny støtte i 4,395 niveauet.

Kobberlagrene hos LME på laveste Niveauer i 5 År

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag højere med en stor stigning på 1.675 tons i 94.525 tons, mod 260.000 tons for 3 mdr. siden. Lagrene har testet 5 års laveste i 76.000 / 80.000 tons niveauet!

Er der tale om en konsolidering mellem 75K og 90K?

Lagrene i CME (Chicago Merchandise Exchange) steg fredag med 692 tons i 78.720 tons. CME er lillebror. Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

BørsUdsigten vurderer, at det er et spørgsmål om tid før markedet reagerer! (men der IKKE nogen direkte korrelation mellem pris og lager). Der KAN dog gå PANIK i markedet!

BørsUdsigten noterer, at priserne er steget stærkt i den tid vi har fulgt lagerudviklingen i LME; men der er tale om aktuelle tal og futures (priser), hvorfor der ikke umiddelbart kan udledes korrelation.

BørsUdsigten tror ikke på at lagrene går i nul (men man ved aldrig). Spekulanter og industrielle købere – vil i givet fald forsøge opkøb i kobber, og FOMO og frygt for prisstigninger / disruptions (mangel) kan få markedet til at købe.

BørsUdsigten understreger, at vi IKKE har kendskab til levering af solgte futures, hverken futurenes længde eller mængde! Store leverancer kan have en negativ effekt på kobberprisen, og få lagrene til at stige fremadrettet!

Det betyder, at der er stor risiko ved Casen – og faldende priser kan indikerer kommende leveraner, når futureskontrakterne bliver exercised/leveret. Der er altså ikke lighedstegn mellem lagre og pris på den korte bane!

Ovennævnte er kun en indikation på udviklingen i copper, da der også er asiatiske metalbørser (Shanghai)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,425 niveauet (solgt i 4,5075 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,445 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,32 niveauet (solgt i 4,32 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,419 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (88,5) til morgen, torsdag, er der tale om en yderligere trendstigning.

Ser vi på de glidende gennemsnit er der tale om et lille golden cross, og en optrend er etableret!

Fundamentalt er olieprisen påvirket af den spændte situationen i Ukraine / Rusland; men også uroligheder i Kasakhstan og Libyen.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 82,0 niveauet (købt i 82,0 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 87,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 74,8 niveauet (solgt i 83,6 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 80,9 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.