Er festen begyndt?

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 0,1 pct. (0,50 point) i 704,35. Ugen sluttede med en stigning på 0,2 pct. (1,60 point), og år til dato viser OMX C20 en stigning på 14,4 pct.

De europæiske markeder lukkede fredag fra et fald på mellem 0,3 pct. til en stigning på 0,3 pct. for de tre europæiske indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigning på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. fredag, for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne fra et plus på 0,1 pct. til et minus på 0,2 pct. til morgen, når man lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund. Der er dog fortsat et stykke tid til åbning.

BørsUdsigten udkommer daglig – og helst inden 08:30- 08:45. Modtager du ikke reminder mail kan man gå ind via NPinvestors hjemmeside / analyser / BørsUdsigten.

Strategi C20

BørsUdsigten (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 er køb.

BørsUdsigten har købt i 705 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 693 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er sælg.

BørsUdsigten tog gevinst ved bruddet af 710 niveauet. Der genkøbes ved brud af 710 niveauet (nedefra) og der åbnes en short position ved brud af 703 niveauet

BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb for C20/danske aktier. Der hjemtages gevinst ved brud af 625 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Ovennævnte strategier bruges til, at vægte ens eksponering til aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 704.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, åbner lidt højere nu til morgen, mandag. Danmark har et lille efterslæb.

De danske aktier er midt i Q1 regnskabssæsonen, og der er flere ganske interessante. Det drejer sig om Topdanmark, Alm. Brand, ØK (efter frasalg af Plumrose Venezuela), Vestjysk Bank og DFDS.

– Og så lige A.P. Møller – Mærsk, som BørsUdsigten traditionen tro lægger en teknisk strategi for i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Det sker i morgen, tirsdag.

Wall Street lukkede højere fredag, efter en negativ åbning.

BørsUdsigten noterer, at der kom særdeles flotte tal for byggetilladelser og på begyndte boliger i april måned. Det kunne tyde på forår i byggebranchen i mere end en forstand.

Antallet af byggetilladelser steg med 8,0 pct. og ligger på den rigtige side af 1 mio. om måneden. Det giver en indikation på den fremtidige byggeaktivitet.

Mest overraskende var stigningen påbegyndte boliger, der steg med 13,2 pct. i april!, og en stigning på 26,4 pct. på årsbasis.

Selvom BørsUdsigten forventer en opbremsning i den økonomiske udvikling registreret ved historieskrivning (makrotal) i Q3, vil efterspørgslen efter boliger stige. Dermed underbygger udviklingen det opsving, BørsUdsigten på den lidt længere bane ser i amerikansk økonomi.

Sidst på ugen forventer BørsUdsigten en bekræftelse på denne udvikling ved offentliggørelsen af bolighandler samt salget af nye huse.

USA lider af samme problem som i Danmark, nemlig at realkreditinstitutterne er blevet ”håndsky” (gammelt hesteudtryk, når en hest er blevet slået, behøver man blot hæve hånden før den slår sig tilbage).

Det betyder, at man har hævet kravene for udlån til boliger, til et niveau der gør at det er vanskeligt at opnå boliglån. En låntager skal helst ”passe i excelarket”, og have nogle foruddefinerede krav, for at kunne opnå et kreditforeningslån. Der er ikke nogen mulighed for fleksibilitet, eller erkendelse af de økonomiske prioriteringer kan være anderledes, end de skemalagte. Det lægger en top på udviklingen i boligmarkedet.

I USA udgør kontanthandler nu 43 pct. af bolighandlerne. Begynder dette tal at falde, så er det en helt klar indikation på at der kommer gang i kreditskabelsen. Det betyder også at risikoen for inflation øges.

I Danmark noterer BørsUdsigten at Nykredit’s udlån falder i første kvartal. Koncernledelsen noterer dog, at der er tale om en uforandret markedsandel. Dette burde medføre at konkurrence ville komme igen; men kapitalkrav fra EU vil sandsynligvis modvirke dette.

Det betyder, at den økonomiske vækst i Danmark, bliver stærkt begrænset. Læs den økonomiske ”vækst” skabt af boligmarkedet begrænses. Kommer der yderligere begrænsninger fra EU / højere bidragssatser, vil den økonomiske vækst begrænses yderligere.

De første par dage er der ikke annonceret begivenheder makroøkonomisk, der kan give ”flimmer” på lystavlen.

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,3 pct. (44,50 point) i indeks 16.491,31. For ugen blev det til et fald på 0,6 pct., og år til dato til et fald på 0,5 pct.

S&P500 steg med 0,4 pct. (7,01 point) til 1.877,86. For ugen blev det til et fald på 0,0 pct. År til dato viser indekset en stigning på 1,6 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,5 pct. (21,30 point) i 4.090,59. For ugen blev det til en stigning på 0,5 pct. År til dato er der tale om et fald på 2,1 pct.

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser BørsUdsigten på S&P500 chartet (1.878) er der endnu ikke tale om et vendesignal i vores ”candlelight”. Momentum er faldende (mindre hældningskoefficient). På trods af det faldende momentum, forventer BørsUdsigten fortsat en test af 2.000 niveauet hen over sommeren efter der er blevet udløst købesignal sekundært som tertiært. Endvidere er de negative chartformationer blevet neutraliseret.

Tertiært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.880 niveauet. Stop loss lægges ved brud af den stigende bundlinie i 1.870-68 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.880 niveauet. Stop loss lægges ved brud af den sekundært stigende trendlinie i 1.850 niveauet.

Primært har BørsUdsigten køb. Der tages gevinst ved brud af 1.788 niveauet.

De korte indikatorer ligger neutralt med en pil op.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb. Undtagelsen er et lille, men vedvarende salgssignal i MacD.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,03 pct. til 2,52 pct. Den toårige rente faldt med 0,01 pct. i 0,36 pct., og den 30 årige faldt med 0,03 pct. til 3,34 pct. Ændringerne er i forhold til renten torsdag.

USD noteres kl. 06:45 i 5,448 (5,442 (torsdag) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,370 (1,371) for 1 USD. USD/JPY noteres i 101,5 (101,9). EUR/JPY noteres i 139,0 (139,7).

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,45), konsoliderer vi fortsat sidelæns på det sekundære niveau.

Tertiært har BørsUdsigten taget avance ved 5,44 niveauet på den position, der blev åbnet ved bruddet af 5,39 niveauet. Der åbnes en ny position ved brud af 5,455 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,42 niveauet, og stop loss lægges indtil videre i 5,36 niveauet.

De korte indikatorer ligger i ekstremt overkøbt vendeniveau.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres til morgen i 1.295 (1.304) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Se vi på timechartet, ligner det en shs- formation. ”Skulderkonsolideringen” ligger mellem 1.298 og 1.290, og det er nedsiden vi skal have øje for, indtil en evt. neutralisering ved brud af 1.308 niveauuet. Time chartet er kun en indikation på, hvilken vej vi kan forvente at guldet vil bevæge sig.

Dagschartet konsoliderer sig fortsat sidelæns i en symmetrisk kileformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten fredag taget avance hjem ved bruddet af 1.300 niveauet (oppefra). Der genkøbes ved brud af 1.310 niveauet, og der sælges ved brud af den stigende bundlinie i 1.285 niveauet.

Sekundært køber BørsUdsigten en position ved brud af 1.320 niveauet, og der sælges en position ved brud af 1.280 niveauet.

De korte indikatorer ligger nogenlunde neutralt.

Signalmodellerne ligger i køb hele vejen rundt.

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, mandag.

Nymex Crude, er senest noteret op i 101,74 (102,13) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres ned i 110,00 (109,22) USD pr. tønde.

Chart og vurdering UDGÅR– priser er opdateret.

UK Brent: Dagsniveau

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.

Nikkei225 noteres ned med 0,6 pct. (86 point) i indeks 14.010. Hang Seng noteres ned med 0,5 pct. (117 point) i 22.596. Kina’s CSI300 falder med 1,4 pct. (30 point) i indeks 2.116. Sydkoreas Kospi noteres op med 0,1 pct. (1 point) i indeks 2.014. Australien’s ASX200 ned med 1,2 pct. (63 point) i 5.416.

Alle noteringer en god times tid før luk. Der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (704), blev vores lille ”gap” mellem 704,61 og 702,75 niveauerne lukket.

Tertiær / spekulativt har BørsUdsigten taget avance ved bruddet af 710 niveauet (positionen købt i 705 niveauet). Der genkøbes ved brud af 710 niveauet (faldende tertiære trendlinie).

Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 705 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 693 niveauet.

Primært har BørsUdsigten køb. Der hjemtages gevinst ved brud af 625 niveauet.

C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger i neutralt niveau med pil ned

Signalmodeller ligger overvejende i køb. Undtagelsen er et lille salgssignal i MacD – der overses i første omgang.