Der er pres på

De internationale aktieindeks er under pres. S&P 500 og Nasdaq er tæt på at etablere en skulder-hoved-skulder formation i begge indeks. For S&P 500 er det vigtige støttepunkt i og omkring 2600. Er der mulighed for en korrektion ned i niveauet 2250-2300.

Bliver formation fuldført? Så skal vi muligvis ned til den røde linie.

Bryder CAC 40 igennem 5100, så er der etableret en skulder-hoved-skulder formation og så er nærmeste støtteniveau ved niveauet 4560-4600.

Paris er presset.

Der er ligeledes etableret en topformation i både Euronext 100 og DAX,

Holder sig over støtteniveauet.

mens der fortsat er en stigende tendens i det indiske indeks Sensex og den samme tendens ser man i det russiske indeks, men med dagens fald i olieprisen det kan ramme det russiske indeks negativt.

Bombay

Det værste fald har man set i de kinesiske indeks. Hang Seng, som dækker Hong Kong børsen er faldet fra 30.000 og ned til 27.000. Den seneste bund er fra efteråret i niveauet 25.000-26.000.

Hold øje med udviklingen og sælg ud af de svage aktier.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.