Bomstærk USD

BørsUdsigten: Konsolidering på Aktiemarkederne! Fuld fokus på ECB! Vækstskøn ned i Kina. Guld nær kritisk punkt!

Abonnement: Køb adgang til BørsUdsigtenhttps://aktieraadet.dk/produkt/boersudsigten/ eller Skriv til mig på allan@aktieraadet.dk eller ring på 2258 0126

 

C20 indekset lukkede, onsdag, med en stigning på 0,1 pct. (0,80 point) i indeks 873,93.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,0 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne fra et fald på 0,2 pct. til en stigning 0,2 pct. når man lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne uforandret plus / minus 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede dørene nu til morgen.

 

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 er køb.

BørsUdsigten har købt i 730 niveauet, og hjemtager gevinst ved brud af 825 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er sælg.

BørsUdsigten har solgt i 878 niveauet (købt i 795 niveauet). Der genkøbes ved brud af 875 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb. Gevinsthjemtagning ved brud af 753 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markedsrisiko/potentiale.

Niveau for indeksvurdering: 874.

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne uforandret nu til morgen, torsdag.

De væsentligste regnskaber i dag, torsdag, er SAS Q1, BoConcept Q3 og Totalbanken helårsregnskab.

ECB holder sammen med BoE rentemøde, og det bliver interessant om der kommer nyt frem om Grækenland og det nu påbegyndte opkøb af obligationer. ECB giver rentemeddelelse 13:45 og pressemøde 14:30 – og måske er der nyt om Grækenland – der er nok at spørge om – så må vi se om vi får nogle svar?

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere i går, onsdag.

Beige Book – USA’s økonomiske helbredstilstand – beskriver at patienten fortsat har en behersket vækst, og at inflationen er svagt stigende.

Der kommer igen tal for førstegangsøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse. Sidste uge skuffede tallet voldsomt, med en stigning til 313 K – hvilket indikerer en opbremsning i antallet af beskæftigede. Onsdagens ADP tal viste en uforandret tendens.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,6 pct. (106,47 point) i indeks 18.096,90.

S&P500 lukkede med et fald på 0,4 pct. (9,25 point) i 2.098,53.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,3 pct. (12,76 point) i 4.967,14.

 

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.099), ligger vi fortsat i en positiv trend. Accelerationen ser dog ud til at aftage, hvilket betyder at vi mindst skal se en opbremsning (sidelæns konsolidering) eller et tilbageslag.

Der er opstået et lille ”gap” i chartet, som BørsUdsigten forventer, bliver lukket indenfor de nærmeste dage.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.112 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 2.100 niveauet – og niveauet testes nu. BørsUdsigten vælger, at se åbningen an før et salg, og sælge på et salgssignal i Bollinger (2.098). Der åbnes en tertiær shortposition (sælg) ved brud af 2.090 niveauet.

Strategi: Køb – men vi balancerer på en knivsæg

Sekundært har Børsudsigten genkøbt positionen ved bruddet af 2.060-62 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.090 niveauet. (horisontal støtte).

Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten en købestrategi. Gevinsthjemtagning ved brud af 1.998 niveauet.

Strategi: Køb.

De korte indikatorer ligger i neutralt niveau med pil ned.

Signalmodellerne ligger i køb – bortset fra et stærkt rødt advarselssignal i MacD.

05SPCH
S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,01 pct. til 2,12 pct. Den toårige rente falkder med 0,02 pct. til 0,66 pct., og den 30 årige rente falder med 0,01 pct. til 2,72 pct.

Den tyske 10 årige Bund falder med 0,05 pct. til 0,38 pct. – og den 5 årige bund har fortsat negativ rente.

Antallet af låneansøgninger til finansiering af boliger lå uforandret, og understøtter en opbremsning i den økonomiske udvikling.

 

Valuta

USD noteres kl. 05:52 i 6,74 (6,675) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,106 (1,117) for 1 USD. USD/JPY noteres i 119,9 (119,7). EUR/JPY noteres i 132,6 (133,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,455 (7,454).
USD/DKK Teknisk

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,74), har vi taget et nyt skridt op mod BørsUdsigten’s langsigtede mål i 9,00 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,67 niveauet. niveauet. Stop loss lægges samme sted.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,56 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,61 niveauet.

Strategi: Køb

De korte indikatorer ligger uensartet. RSI9 trækker op mod overkøbt niveau, hvorimod momentum ikke overraskende kryber rund 0 stregen.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset Parabolic.

05USDDKK

USDDKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.206 (1.208) USD pr troy ounce (31.1035 g)

På timechartet har guldet igen været nede og teste 1.200 niveauet. Der er tale om en negativ fortsættelsesformation, hvilket kan indikere at 1.200 niveauet igen kommer under pres. Et brud af 1.207 niveauet vil dog indikere en opbremsning af den negative trend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position i 1.207 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.200 niveauet, hvor der åbnes en reverse (modsatrettet position). Brud af 2.112 niveauet vil bekræfte et købesignal.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.285 niveauet (købt i 1.205). Positionen genkøbes ved brud af 1.212 niveauet (nedefra).

Strategi: Sælg

 

 

Olie

Olieprisen noteres uforandret til morgen, torsdag.

WTI, er senest noteret i 51,78 (50,53) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 60,62 (50,57) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, torsdag.

Folkekongres i Kina der normalt varer en uges tid. Her plejer man at kunne se argumentationen og retorikken afspejle sig i aktiekurserne.

Nikkei225 stiger med 0,1 pct. (26 point) i indeks 18.729. Hang Seng falder med 0,9 pct. (225 point) i indeks 24.241. Kina’s CSI300 falder med 1,3 (44 point) i indeks 3.487. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 (4 point) i indeks 2.002. Australien ASX200 stiger med 0,0 pct. (3 point) i 5.904.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (874), ligger vi i en negativ tertiær konsolideringskanal. Brud af 875 niveauet vil udløse et lille købesignal. Sekundært ligger vi i en pæn optrend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 878 niveauet (købt i 795 niveauet). Der købes ved brud af 875 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 730 niveauet. Take Profit ved brud af 825 niveauet

Strategi: Køb

Primært har BørsUdsigten køb af danske aktier, og der tages gevinst ved brud af 753 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit).

Strategi: Køb

05C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer, og trækker ned, hvilket indikerer at vi godt kan se en lidt længere konsolidering.

Signalmodellerne ligger i rent køb, selvom MacD lægger an til en rød advarsel.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

 

 

 

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen. Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!