Blanket Buying

BørsUdsigten: Fortsat Bounce! Er der et Par plusdage mere?

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra et fald på 0,2 pct. til stigninger på op til 0,7 pct. til morgen, mandag. Hong Kong og Kina holder lukket.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,1 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger de morgenens handel med de europæiske indexfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til højere nu til morgen, mandag.

 

Blandet

Når markedet er i optrend ser vi ofte en lavere åbning – og en højere lukning indenfor dagen. Det skyldes, at der tages avance først på dagen.

Nedrustningsforhandlingerne i Stockholm mellem Nordkorea og USA sluttede uden resultat – hvilket nok også var forventet.

Handelsforhandlingerne mellem Kina og USA genoptages – selvom BørsUdsigten ikke forventer nogen aftale.

BørsUdsigten er lidt nervøs over, at det er nødvendigt for Fed fortsat at intervenere for at holde reporenten i skak. Det indikerer, at der ikke er balance i markedet.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede fredag med en stigning på 1,4 pct. (41,38 point) i indeks 2.952,01.

Algoritmerne var sat til køb på det amerikanske aktiemarked – og det gjorde de! Der blev købt ind over en bred front. Man kalder det “Blanket Buying”.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.952), blev vores “gap” lukket; men et nyt er opstået mellem 2.910 niveauet og 2.917 niveauet. sidstnævnte “gap indikerer at der ikke bliver tale om en trendvending – men nu må vis se. Opmærksomheden er fortsat på nedsiden. Der er fortsat tale om en “bounce back“, og et købesignal.

Brydes 2.960-40 niveauet er der gode chancer for, at vi ser en dobbelt top, og dermed en topformation. Topformationen (sekundær) bekræftes ved brud af 2.840 niveauet, og kopformationen bliver ligeledes annulleret.

Spekulativt fik vi et lille købesignal ved bruddet af 2.888 niveauet (flush out/bounce/test af gammel støtte). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.917 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.922 niveauet (solgt i 3.000 niveauet). Stop loss ved brud af 2.917 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.960 niveauet. Genkøb ved brud af 3.027 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 1,3 pct. (12,94 point) i 1013,98.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er den accelererende bekræftede tertiære nedtrend blevet brudt. Der er tale om en bounce, og et spekulativt købesignal ved bruddet af 1.001 niveauet. Efter bruddet af 1.018 niveauet og 1.013 niveauet forventer BørsUdsigten en test af 977-75 niveauet – men først efter konsolidering.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.012 niveauet (solgt i 1.045 niveauet). Genkøb ved ved brud af 1.012 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.053 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,4 pct. (6 point) i indeks 1.594 – er der tale om en negativ konsolidering. Det positive er, at en sådan formation ofte udmunder i en positiv fortsættelse. Der er fortsat tale om en sekundær “kopformation” – men også risikoen for en SHS formation.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.633 niveauet. Genkøb ved brud af 1.603 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.649 niveauet (købt i 1,567 niveauet). Genkøb ved brud af 1.667 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,7 pct. (88 point) i indeks 12.013 – er der tale om et spekulativt vendesignal. Der er fortsat tale om en kopformation, selvom risikoen for en ny nedtrend fortsat er til stede. Der er tale om et lille gap, der skal lukkes.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.365 niveauet (købt i 12.240 niveauet). Genkøb ved brud af 12.013 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.225 niveauet (købt i 11.840 niveauet)  Genkøb ved brud af 12.473 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,80) til morgen, mandag, er der ikke længere tale om en acceleration fra den sekundært stigende trendlinie. Det ligner en konsolidering med en positiv fortsættelse. Købesignal udløses ved brud af 6,81 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,82 niveauet (købt i 6,77 niveauet). Genkøb ved brud af 6,81 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,74 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,78 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (58,3) til morgen, mandag, er der tale om en bekræftet nedtrend ved bruddet af 58 niveauet. Lige nu ligner det en opbremsning af den faldende trend, i form af en positiv tertiær konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse.

Prisen på olie er tilbage på eller under niveauet fra før angrebet på Saudiarabien. Risikobilledet er ikke blevet mindre – da det kan ske igen – igen. Noget tyder på at Saudiarabien ikke kan “slå igen”. Det næste guerilla angreb kan være et “vildfarende missil”, der rammer i Hormuz eller længere sydpå.

Skal man hedge den geopolitiske risiko – bør man købe upstream olieaktier. Indtil nu har der været tale om udsalg fra oliedepoter. I øvrigt har Lundin Petroleum og Equinor (Statoil) officielt åbnet for produktion i Johan Sverdrupfeltet. Det sker en måned før beregnet og udbygningen er blever 40 mia. NOK billigere. 

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 64,3 niveauet. Genkøb ved brud af 59,3 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 64,8 niveauet. Genkøb ved brud af 63 niveauet. Strategi: Sælg.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.